На виконання вимог Закону Украіни "Про захист песональних даних" (далі - Закон) даю згоду "Stavok.club" на:
1. обробку (будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищенняперсональних даних, у тому числі з використанням інформаційних(автоматизованих) систем), будь-яких моіх персональних даних з будь-яких джерел у необхідному обсязі, зокрема, але не виключно: паспортні дані та ідентифікаційні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, адреса(и) електронної пошти та будь-які відомості;
2. використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних щодо їх обробки, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними( стаття 10 Закону)
3. поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
4. доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону); Забов'язуюся в разі зміни моіх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних. Я погоджуюсь брати участь в опитуваннях Stavok.club та отримуати Специальні пропозиції Ця згода є дійсною протягом невизначеного строку.